601 256 623 (pn-pt 10-17)
Koszyk 0 0 PLN

Cena brutto: 346,00 PLN

szt.

Dodaj do koszyka

Dostępność: 3 – 5 dni3 – 5 dni

 

Tunel rozsączający 300 l - rozsączanie i retencja wody deszczowej

(materiał - PP, waga - 11 kg, przyłącze - ø 110, 160, 200, 315 mm)

 

Podstawowe elementy systemu rozsączającego

 

  .

 

Tunel rozsączający 300 l służy do retencji i rozsączania wód opadowych odprowadzonych z dachów oraz dróg i parkingów wokół budynków. Modułowa budowa tuneli pozwala łatwo je ze sobą łączyć w ciągi o dowolnej potrzebnej długości i pojemności, zamknięte z obu końców specjalnymi płytami. Ciągi tuneli można ustawiać równolegle, w jednej warstwie, jak również można łączyć je spodami otrzymując przez to dwukrotnie większą pojemność na tej samej powierzchni. Przy wadze modułu 11 kg układanie nie sprawia żadnych trudności. Możliwe jest dowolne wykorzystanie powierzchni terenu ponad tunelem, ponieważ wytrzymuje on również obciążenie ruchem samochodów.

Dzięki specjalnej konstrukcji tunele można łatwo układać w stosy. Na jednej europalecie mieści się w ten sposób do 30 tuneli (9 000 l pojemności magazynującej), co pozwala zaoszczędzić na kosztach transportu i składowania

 

  

Proponowane zestawy elementów odwodnienia w zależności od powierzchni dachu.*

 

 

Odwadniana powierzchnia dachu / ułożenie kanałów-obiętość

 

 

50 m²

100 m²

150 m²

200 m²

 

 

1 rząd x 2 szt. - 0,6 m³

1 rząd x 4 szt. - 1,2 m³

2 rzędy x 3 szt. - 1,8 m³

2 rzędy x 4 szt. - 2,4 m³

Tunel

2 szt.

4 szt.

6 szt.

8 szt.

Płyta zam.

1 para

1 para

2 pary

2 pary

Kominek

1 szt.

1 szt.

2 szt.

2 szt.

Geowłóknina

3,5 mb.

6 mb.

10 mb.

12 mb.

Osadnik/filtr

W zależności od ilości rur spustowych

 * - przy założeniu, że grunt jest dobrzeprzepuszczalny, kf ≥ 0,00005 m/s

 
Lokalizacja systemu względem innych obiektów:

  • dległość od sąsiednich budynków, nie posiadających zaizolowanych piwnic, powinna być większa niż 6 m,
  • dolna powierzchnia tuneli powinna znajdować się min. 1 m ponad poziomem wody gruntowej,
  • dległość od drzewa powinna być równa przynajmniej średnicy korony drzewa, licząc od pnia.

 
Montaż

Na dokładnie wypoziomowanym dnie wykopu należy ułożyć i wyrównać warstwę żwiru (uziarnienie 8/16) o grubości 20 cm. Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć pasy wodoprzepuszczalnej geowłokniny. Boki poszczególnych pasów powinny zachodzić na siebie na 30 – 50 cm. Następnie na geowłókninie układane są tunele. Przed zasypaniem moduły powinny być całkowicie owinięte geowłokniną, przy czym krawędzie poszczególnych pąsów powinny zachodzić na siebie 30 – 50 cm. Całą instalację należy obsypać z boków i z góry warstwą żwiru (granulacja 8/16) o grubości 20 – 30 cm. Na zakończenie wykop zasypywany jest równomiernie warstwami ziemi, przy ich jednoczesnym zagęszczaniu.


Warunki posadowienia

 

 

Ruch pieszy

Sam. osobowe

Sam. ciężarowe do 40t

Tunel 300L

Min. przykrycie gruntem

500

800

1000

Max. przykrycie gruntem

2500

2500

2000

Max. głębokość posadowienia

3000

3000

2500

Tunel Twin

Min. przykrycie gruntem

500

800

 

Max. przykrycie gruntem

1500

1500

 

Max. głębokość posadowienia

2500

2500

 

 


Łączenie tuneli oraz podłączenie rur wlotowych i odpowietrzających:

  • tunele łączy się w ciągi przy pomocy specjalnie uformowanych zatrzasków na krawędziach z przodu i z tyłu,
  • każdy ciąg należy zamknąć z obu końców specjalnymi płytami,
  • ciągi tuneli można ustawiać równolegle w jednej warstwie, jak również można łączyć je spodami, otrzymując kanał o owalnym przekroju poprzecznym,
  • rury doprowadzające podłączane są od strony czołowej tunelu do płyt zamykających, z których usuwa się odpowiednio oznaczone i ukształtowane miejsca na otwory,
  • rury powinny wchodzić ok. 20 cm do wnętrza tunelu,
  • odpowietrzenie podłączane jest w górnej części tunelu w specjalnie do tego przewidzianym króćcu przyłączeniowym,
  • każdy ciąg tuneli powinien być zaopatrzony w oddzielny dopływ i odpowietrzenie.

 

 Tunel Twin 600L

 

Rysunek techniczny Tunel 300L

 

 

 

Znajdź nas na:
© Comarch SA 2022. All rights reserved Powered by Comarch ERP e-Sklep ®